Reply To: NETBALL HISTORY: New Zealand v England

Reply To: NETBALL HISTORY: New Zealand v England2021-09-28T12:04:00+10:00

Forums Statistics Archive NETBALL HISTORY: New Zealand v England Reply To: NETBALL HISTORY: New Zealand v England

Ian Harkin
Moderator
Post count: 14661

1990s

1990 – Tri-series in Aus
Jun 10 – NZ 42 def ENG 38
Jun 13 – NZ 61 def ENG 41

1991 – Eng tour to NZ
Apr 10 – NZ 56 def ENG 29
Apr 13 – NZ 57 def ENG 25
Apr 17 – NZ 57 def ENG 44

1991 – 8th World Championships (Sydney, Australia)
Jul 12 – NZ 53 def ENG 33 (Semi-Final)

1992 – NZ tour to Eng
Nov 07 – NZ 62 def ENG 34
Nov 12 – NZ 60 def ENG 26
Nov 14 – NZ 58 def ENG 33

1993 – World Games (The Hague, Netherlands)
Jul 31 – NZ 57 def ENG 29

1995 – Eng tour to NZ
Apr 11 – NZ 64 def ENG 42
Apr 15 – NZ 60 def ENG 36
Apr 20 – NZ 55 def ENG 36

1995 – 9th World Championships (Birmingham, England)
Jul 28 – NZ 60 def ENG 31 (3v4 Playoff)

1997 – NZ tour to Eng
Dec 06 – NZ 47 def ENG 35
Dec 10 – NZ 53 def ENG 41
Dec 13 – NZ 70 def ENG 45

1998 – Commonwealth Games (Kuala Lumpur, Malaysia)
Sep 19 – NZ 70 def ENG 30 (Semi-Final)