Reply To: 2022 Cadbury Series

Reply To: 2022 Cadbury Series2022-07-15T18:05:14+10:00

Forums New Zealand 2022 Cadbury Series Reply To: 2022 Cadbury Series

Ian Harkin
Moderator
Post count: 14715

Aotearoa Men are through to the final. Who will join them?

NZ
GS Nweke
GA Wilson
WA Crampton
C Souness
WD Heffernan
GD Fitzpatrick
GK Jury

Mixed
GS Gerber
GA Namana
WA Browne
C Scherian
WD Swartz
GD de Bruin
GK Owen